Lättmetallverket tar hand om alla gjutningsuppdrag
- från ritning till färdig produkt

Lättmetallverket i Roslagen AB är ett gammalt och välrenommerat företag inriktat på att lösa problem från ritning till färdig produkt.
- Stommen i vår verksamhet är helhetskonceptet. Vill kunden ha en bit gjuten klarar vi det, allt från ritning till färdig produkt, säger Börje Åberg, VD för Lättmetallverket.
På Lättmetallverket bearbetas gjutgods både från egna gjuteriet och från andra gjuterier. Gjuteriet har endast tillstånd att gjuta i aluminium. Man låter andra firmor göra modeller, de flesta görs av Modellservice. Företaget gjuter i sandformar, dock går det inte att göra så stora serier i sand, så vill någon utöka en serie lämnar man arbetet vidare till pressgjuterier. Man efterbearbetar produkterna. Många företag skickar sina inköpare med skisser till Lättmetallverket och efter gemensamma diskussioner tar de hjälp av gjuteriet för att tillverka produkten. Endast ett fåtal firmor bearbetar själva produkterna. I bearbetningen går det att använda andra material, till exempel gjutjärn, plast och zink.

Gjutet och efterbearbetat
LE kompressorn som Atlas Copco har gjorde Lättmetallverket prototypen till. När Atlas Copco låg i Sverige var företaget även stora som prototypgjutare. Större kunder som ABB i Ludvika vill ha godset gjutet och efterbearbetat. På bearbetningssidan görs till exmpel rullstrappsteg till SL:s rulltrappor i Stockholm. Pressgods köps in och efterbearbetas. För många år sedan började Lättmetallverket även att tillverka Roslagssoffan, ett rent hantverk som företaget är ensam om. Hela verksamheten bedrivs enligt kvalitetsledningssystemet 9002 även om man ännu inte har något certifikat. Lättmetallverket är en av de nordligaste gjuteriet i Sverige och de flesta kunder finns också norrut i landet. Verket levererar bland annat pumpdetaljer till Nordmaling, delar till snökanoner till Lenko i Östersund och Gränges aluminium i Sundsvall. Många leveranser går till Atlas Copco i Frankrike. Annars är det främst via ABB som företaget får ut sina produkter över världen. Lättmetallverket har cirka 15 anställda och omsätter omkring 15 miljoner.
- Vår verksamhet går ganska bra, även om vi var inne i en downperiod i höstas, berättar Börje Åberg.
- Senaste året har vi gjort stora investeringar i maskiner som gett oss möjlighet att gjuta bättre och snabbare. Vi har också breddat verksamheten med en impregneringsanläggning för gjutgods.

Norrländsk industri
Tanken är att man ska kunna sandgjuta utan att behöva kosta på allt för dyra pressgjutningsverktyg. Ett pressgjutningsverktyg kostar cirka en halv miljon kronor och sandgjutverktyg går loss på 25.000 kronor. I dag tillverkar Lättmetallverket mest för norrländsk industri. Företaget vill konkurrera med järngjuterierna, eftersom aluminium har fördelen att vara lättare än järn.
- Många gånger i järnindustrin har man överdimensionerat hållfastheten. Mycket stora konstruktioner blir bra mycket lättare med aluminium, säger Börje Åberg. Tack vare sin litenhet är Lättmetallverket ett flexibelt företag med korta beslutsvägar. Man konkurrerar inte med priset i första hand, utan med kvalitet och försöker hålla leveranstiden. Kvalitet och ledtider är viktigare än priset. I dag gjuter man till 250-300 företag, både stora och små, men alla lika viktiga. Styrkan i företaget är det breda kunnandet. Efter så många år har företaget ett nätverk av samarbetspartners som bidrar till att kundernas alla önskemål kan uppfyllas, även montering. Lättmetallverket i Roslagen AB bildades redan under kriget i Stockholm. 1952 flyttades verksamheten till Norrtälje av några som blivit arbetslösa från ett gjuteri.

Lättmetallverket i Roslagen AB

Bransch:
Industri / Maskin

Telefon: 0176-17800
Fax: 0176-17877


Email:
lattmetallverket@telia.com

Hemsida:
www.lattmetallverket.se

Adress:
Lättmetallverket i Roslagen AB
Baldersgatan 20
76150 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN